Profile PictureBiedrība Telpa Vīriem

Projekciju atpakaļ paņemšana: nākamais līmenis iekšējā attīstībā un attiecībās

€20.66
0 ratings

Vai jūs zinājāt, ka bieži mūsu emocijas un gaidas tiek projicētas uz citiem?

Kāds kļūst par mūsu ienaidnieku, bet kāds par elku. Kas ir tam pamatā?

Šī lekcija palīdzēs jums atklāt, kā mūsu iekšējā pasaule ietekmē to, kā mēs redzam ārējo pasauli. Identificēt un apzināties projekcijas, lai veicinātu personīgo attīstību un izveidotu dziļākas, patiesākas attiecības ar citiem.

Lekcijā apskatīsim projekcijas būtību:
• Kas ir projekcija un kā tā ietekmē mūsu uztveri un attieksmi pret citiem.
• Junga skatījums uz projekciju un tās saistību ar bezapziņu.
Pasīvā un Aktīvā projekcija:
• Kā mēs automātiski un neapzināti projicējam savas emocijas un vēlmes uz citiem.
• Aktīvās projekcijas nozīme empātijā un pozitīvās īpašību projicēšanā.
Attiecības ar Ēnu:
• Kas ir Ēna un kā tā izpausme ietekmē mūsu pašu un citu uztveri.
• Ēnas projekcijas piemēri un kolektīvā Ēna.
• Kā Ēna var veicināt personīgo attīstību, atklājot nerealizētus talantus un vērtības.
Projekcijas Atpakaļ Paņemšana un Pašattīstības Ceļš:
• Kā atpazīt un atšķirt projekciju no reālās sajūtas vai uztveres.
• Projekcijas avota atklāšanas nozīme un tās ietekme uz patiesu saziņu ar sevi un citiem.

Add to cart
Size
152 MB
Duration
52 minutes
Resolution
3840 x 2160 px
Copy product URL
€20.66

Projekciju atpakaļ paņemšana: nākamais līmenis iekšējā attīstībā un attiecībās

0 ratings
Add to cart