Profile PictureBiedrība Telpa Vīriem

Simboliskā domāšana un uztvere: kā nepalaist garām svarīgākās dzīves mācības

€20.66
0 ratings

Kādā valodā runā mūsu dvēsele?
Kā mēs varam garīgi attīstīties, ja nesaprotam šo valodu?

K.G. Jungs uzsvēra simboliskās domāšanas nozīmi, lai izteiktu un izprastu sarežģītus psiholoģiskus procesus. Simboliskā domāšana ļauj skatīties uz pasauli caur īpašām brillēm, kas palīdz redzēt dziļāk un plašāk.

Psihes dzīve notiek valodā – apziņa runā ikdienas teikumos, bet bezapziņa runā simbolos, tēlos un metaforās.

Mūsu ikdiena ir pilna ar simboliem un stāstiem, kas palīdz mums saprast, kas notiek mūsu dzīvēs un kāpēc.

Izpratne par šiem simboliem var palīdzēt labāk saprast sevi, savas vēlmes un bailes. Tas ir kā atšifrēt slepenus kodus, kas slēpjas mūsu apziņā un bezapziņā. Kad mēs sākam saprast šos simbolus, mūsu lēmumi un attiecības kļūst skaidrāki. Mēs sākam redzēt lietas citā gaismā, atrast jaunus risinājumus problēmām un justies pārliecinātāki par izvēlēm, ko pieņemam.

Venta Sīļa lekcijā apskatīsim veidus kā piekļūt simboliskajai domāšanai, lai varētu saprast savu "personīgo mītu".

Add to cart
Size
83.4 MB
Duration
61 minutes
Resolution
1080p
Copy product URL
€20.66

Simboliskā domāšana un uztvere: kā nepalaist garām svarīgākās dzīves mācības

0 ratings
Add to cart