Profile PictureBiedrība Telpa Vīriem

Valdnieka arhetips: uzplaukums un līdzsvars vīrieša dzīvē

€20.66
0 ratings

Arhetipi ir psihes dzīļu modeļi, kuru potenciāls palīdz mums attīstīties un realizēt sevi.

Valdnieka arhetips ir centrālais stabilizējošais spēks, kas saskaņo visas citas vīrieša arhetipālās šķautnes – Karotāju, Viedo, un Mīlētāju.

Valdniekam piemītošā enerģija, dzīvesspars un radošās auglības spēks palīdz viņam ceļā uz savas dzīves un pasaules organizēšanu un sakārtošanu, nodrošinot taisnīgu kārtību.

Lekcijā:

• Iegūsim dziļāku izpratni par vīrieša arhetipiem un to ietekmi uz jūsu dzīvi

• Apskatīsim Valdnieka arhetipa funkcijas

• Apskatīsim Valdnieka arhetipa ēnas puses

Kopā atklāsim Valdnieka arhetipa spēku un personīgās iespējas pilveidoties šajā arhetipā!

Add to cart
Size
115 MB
Duration
64 minutes
Resolution
1080p
Copy product URL
€20.66

Valdnieka arhetips: uzplaukums un līdzsvars vīrieša dzīvē

0 ratings
Add to cart